KLM Royal Dutch Airlines

  • KLM Royal Dutch Airlines سنڌ ديش جا قومي ائرلائن ٿي. ته اهو 1919 ۾ تشکيلڻ وارو آهي ۽ اهو نيدرلينڊ ۾ امسٽيلوين ۾ مقامي آهي. هن هوايئن جو ائر فرانس-کي ال ايم گروپ جو حصو آهي ۽ سگهان شگرون جو فلئٽ هئي، جيڪي مختلف داخلي ۽ بين الاقوامي واٺا نيٿي سروس مهيا ڪندي آهي.
  • KLM 170 کان وڌيڪ منازل جي لاءِ مسافرون کان ۽ ڪارگو ڪاروبار جي سروس ڪندي آهي، انڊ جيڪڏهن آسيا، آفريقا، امريڪا ۽ وچ جيڪڏهن ڀلي نشانيون جي. هن هوايئن کي ورتڻ جو جوڙو تائين ٿو اهو عالم جي اڪثر تٺي آئرلائنز ۾ سڀ کان اچو پنهنجي خاصيت ۾ مشهور آهي.
  • KLM وٺن جا سٽيشن ايم اسٽرڊيم ئيئرپورٽ سچیپہول تي آهي ۽ نيدرونڊ ائرپورٽ ۽ انڄون ائرپورٽ صوباڻي جا دوجي سٽيشن آهي. هن هوايئن کي ڪجھ ٻين ائر لائنز سان مشترڪي قراردادون وٻاڻ پنهنجي مسافرون کي وڃانوڻ جو ورتو ال بڏيو پورٽ جي وچ وڏو ڪعباڻ ديتي آهي.
  • مسافرون جون اڌاري سروسن جي ٻه هوايئن کي اهون هلنڊ کيٽيه پيش ڪندو، ڪي ال ايم سٽي ۾ هڪ ساڄو فلائٽون جمع سالڻ وارو آهي. هن هوايئن کي ٻيم اين جيٽر لاءِ فڪر منصوبن جڏهن جي ڪاربن فٽ پرنٽ گهران جو منصوبو نيبتو آهي. هن هوايئن ني سائنڊ لاڻي ۽ آئرپورٽ ۾ قابل رعايت ڪجو به قرضن ڪئي وئي آهي، ۽ سيس او ٽوميل ٻيڙس جي تقريبن قطع ڪرڻ جو بونٽ وٺو آهي.
  • جهڙو پرنٽيشن ٿيندين هوئي آهي، ته KLM Royal Dutch Airlines عالمي مئن مهيا جي آگهي ۽ منازل جي وچ وسائل بڻاين جي دنيا جي مسافرون لاءِ وڏي وچور آهي.
KLM Royal Dutch Airlines
image of city
Amsterdam
Charles De Gaulle
فلائٽ جي قيمتن جي تلاش ڪريو
image of city
Charles De Gaulle
Amsterdam
فلائٽ جي قيمتن جي تلاش ڪريو
image of city
Amsterdam
Heathrow
فلائٽ جي قيمتن جي تلاش ڪريو
image of city
Amsterdam
Barcelona
فلائٽ جي قيمتن جي تلاش ڪريو
image of city
Amsterdam
Leonardo Da Vinci (Fiumicino)
فلائٽ جي قيمتن جي تلاش ڪريو
image of city
Amsterdam
Warsaw
فلائٽ جي قيمتن جي تلاش ڪريو
image of city
Amsterdam
Madrid
فلائٽ جي قيمتن جي تلاش ڪريو
image of city
Amsterdam
London City Airport
فلائٽ جي قيمتن جي تلاش ڪريو
image of city
Amsterdam
Berlin
فلائٽ جي قيمتن جي تلاش ڪريو